Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden webwinkel van Schoonheidssalon Es Vedra

1) Toepassing;

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Schoonheidssalon Es Vedra aangaat met betrekking tot koop en levering van producten via onze webwinkel.

Schoonheidssalon Es Vedra behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd aan te passen.

 

2) Overeenkomsten / aanbiedingen;

Alle genoemde prijzen zijn uitgedrukt in euro´s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Alle prijzen staan voor één artikel, tenzij anders aangegeven.

Eventuele aanbiedingen van Schoonheidssalon Es Vedra gelden zolang de voorraad strekt.

Er worden geen tegoedbonnen gegeven voor aanbiedingen die uitverkocht zijn. Het teveel betaalde bedrag word teruggestort of er wordt in overleg, een ander product gekozen met verrekening van het bedrag. Er is geen recht van levering als tijdens de bestelling onze leverancier het product niet meer levert.

Afbeeldingen en informatie worden zo nauwkeurig mogelijk weergegeven. De klant dient er rekening mee te houden dat de getoonde kleur op de foto enigszins kan afwijken van de werkelijke kleur.

Het plaatsen van een verkeerde foto bij het bijbehorende product betekent niet dat het verkeerde product zal worden geleverd of dat het verkrijgbaar is tegen de prijs van het product welke op de foto te zien is.

 

3) Betalingen;

Betaling dient te geschieden per Creditcard, PayPal of Ideal.
Wanneer een bestelling word geannuleerd, worden er administratiekosten in rekening gebracht.

 

4) Verzendkosten / Portvrije zendingen;

Wij verzenden via PostNL, onverzekerd.
Wij verzenden bestellingen via de Webwinkel boven € 35,– incl. BTW portvrij binnen Nederland / € 75,– euro buiten Nederland.
De verzendkosten bedragen voor zendingen binnen Nederland : € 6,95
De verzendkosten bedragen voor zendingen binnen België € 9,95

 

5) Levertijden;

Wij streven naar een zo kort mogelijke levertijd. Bestelopdrachten worden door de regel binnen 1 á 5 werkdagen geleverd, na afwikkeling van de betaling. Levering is ook afhankelijk van de postbezorging in uw woonplaats. Schoonheidssalon Es Vedra kan niet aansprakelijk worden geacht voor vertragingen veroorzaakt door de postbezorging.

Bij levering naar het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

 

6) Ruilen / retourneren;

Indien het product bij aflevering niet aan de overeenkomst voldoet dient u Schoonheidssalon Es Vedra , binnen 7 werkdagen hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen.

Wegens hygiëne kunnen geopende producten niet retour genomen worden. Beschadigde zendingen moeten nog dezelfde dag gemeld worden.

Indien een product wordt geretourneerd aan Schoonheidssalon Es Vedrazijn de verzendkosten voor rekening van de koper.

Geef uw retourzending af bij een PostNL en bewaar uw verzendbewijs!

 

De producten wordt retour genomen mits:

  •    Het ruilen plaats vindt binnen 7 dagen na ontvangst van uw bestelling.
  •    De producten nog in onbeschadigde, ongebruikte en wederverkoopbare staat zijn en in de originele verpakking teruggestuurd worden.
  •    Het risico van het retourneren (verzenden) ligt geheel bij de klant.

 

Retour goederen sturen naar: Schoonheidssalon Es Vedra

                                                 Frankfurthersingel 296

                                                 1060TR Amsterdam

                                                 Nederland

 

7) Aansprakelijkheid; 

Schoonheidssalon Es Vedra kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de niet-uitvoering van het contract door overmacht, verstoring, volledige of gedeeltelijke staking van de postdiensten en vervoers- of communicatiemiddelen, overstroming, brand of oorlog. Wij moeten noch de onvoorzienbaarheid, noch de onweerstaanbaarheid van de omstandigheid, noch de onmogelijkheid van uitvoering van het contract aantonen. Indien een van de bovenvermelde omstandigheden de uitvoering van de bestelling verhindert, dan behouden wij ons het recht om de verkoop zonder verdere verbintenis te verbreken.

Schoonheidssalon Es Vedra kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade, exploitatieverlies, winstderving, schade of kosten als gevolg van de aankoop van een op de site aangeboden product.

Schoonheidssalon Es Vedra kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van verkeerd gebruik van een op de site aangeboden product.
De producten zijn veelal gebaseerd op natuurlijke samenstellingen en kunnen in kleur en/of samenstelling afwijken van eerdere leveringen/producten.

Op de site kunnen hyperlinks verwijzen naar andere sites dan de site van Schoonheidssalon Es Vedra . Schoonheidssalon Es Vedra wijst elke aansprakelijkheid af indien de inhoud van deze sites een inbreuk zouden betekenen op de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen.

 

8) Privacy;

De gegevens die u meedeelt zijn noodzakelijk voor de verwerking en verzending van uw bestellingen, het opmaken van de facturen en de garantiecontracten. Zonder deze gegevens is de bestelling nietig. Door u te registreren voor de aankoop, verbindt u zich ertoe eerlijke en waarheidsgetrouwe gegevens te vermelden. Het doorgeven van verkeerde gegevens is in strijd met de onderhavige algemene voorwaarden en de gebruiksvoorwaarden op de site.

U heeft het recht de gegevens die op u betrekking hebben in te kijken en te verbeteren, overeenkomstig de Europese wetten. U kunt op elk moment een aanvraag indienen bij Schoonheidssalon Es Vedra om na te gaan over welke gegevens Schoonheidssalon Es Vedra beschikt met betrekking tot u. U kunt deze gegevens op elk moment wijzigen.

U kunt promotionele e-mails ontvangen in verband met nieuwigheden, voorraadopruimingen, promotieacties etc.
U kunt vragen om deze e-mails niet meer te ontvangen door een e-mail te sturen naar info@schoonheidssalonesvedra.nl.
Schoonheidssalon Es Vedra is de enige bezitter van uw gegevens. Alleen Schoonheidssalon Es Vedra kan u informatie toesturen in het kader van specifieke en incidentele promotieacties.

 

9) Overmacht;

In geval van overmacht van bijvoorbeeld stakingen, bedrijfsstoringen, netwerkstoringen etc. is Schoonheidssalon Es Vedra niet gehouden haar verplichtingen tegenover de klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

 

 

Schoonheidssalon Es Vedra is gevestigd te Amsterdam, Frankfurthersingel 296,1060TR Amsterdam
Tel: +31 20 1600342

Schoonheidssalon Es Vedra is geregistreerd bij KvK te Amsterdam nr. 63216124  BTW; NL1673.55.521B01